Home > Területek > Részvétel

Youth Work Forward 

Az Youth Work Forward program célja, hogy Ifjúsági munkások képzésére egy akkreditált tantervi keretet alakítson ki, amelyen keresztül egy együttműködési hálózatot hozzon létre. Ennek megvalósítása érdekében az első lépéseben egy legalább 15 fős csoport megkapja az ifjúsági munkás diplomát,...

Legjobb gyakorlatok feltérképezése a fiatalbarát városok számára

Lengyelország, Portugália, Belgium, Románia, Szlovénia és Macedónia 6 szervezete közötti partnerség projektje az önkormányzatok azon bevált gyakorlatainak összegyűjtését és cseréjét foglalja magában, amelyek a város fiatalbaráttá tételét célozzák meg. A projektben a partnerek a régióikban és országaikban működő önkormányzatokhoz...

INNOVATORY Sepsiszentgyörgy

A digitális korszakban, a felhasználóra szabott termékek és szolgáltatások korában a Design Thinking és a hozzá hasonló problémamegoldó módszerek aktuálisabbak, mint valaha. Az INNOVATORY program ennek a módszernek az elsajátítását szorgalmazza a középiskolások körében, így hozzájárul a fiatalok szemléletmódjának...

Com’On Sepsiszentgyörgy

A Com’ON Sepsiszentgyörgy célja egy olyan facilitált részvételi folyamat lebonyolítása, amely ifjúsági közösségek kulturális és kreatív kezdeményezéseit hozza létre, dolgozza ki, gyűjti össze és lépteti életbe Sepsiszentgyörgyön, a részvétei költségvetés elveit követve.

Com’On Kolozsvár ’19

A Com’On Kolozsvár ’19 célja egy olyan facilitált folyamat lebonyolítása, amely ifjúsági közösségek kezdeményezéseinek megszületését, összegyűjtését és gyakorlatba ültetését segíti elő Kolozsváron, a részvétei költségvetés elveit követve. A részvételi költségvetés (RK) célja a város lakosainak bevonása egy demokratikus vita-...

INNOVATORY

Az INNOVATORY (Fiatal Társadalmi Innovátorok) projekt célja egy olyan kompetenciafejlesztő program megvalósítása, amely hozzásegíti a kolozsvári középiskolás diákokat ahhoz, hogy adott társadalmi kihívásokat azonosítsanak, illetve új, innovatív megoldásokat dolgozzanak ki közösségi facilitátorok (tanárok) hathatós segítségével.

Európa Ifjúsági Fővárosainak Hálózata

Az Európa Ifjúsági Fővárosainak Hálózata (NEYC) egy informális együttműködési hálózat, amely azon városok önkormányzataiból és szervezeteiből áll, amelyek viselték vagy viselni fogják az Európa Ifjúsági Fővárosa címet.

COM’ON EUROPE

A COM’ON Europe projekt célja kialakítani egy olyan keretrendszert európai városok számára a részvételi költségvetéshez, amelyben a fiatalokra nemcsak alkotókként és kezdeményezőkként, hanem döntéshozókként is tekintenek.