Home > Publications > Közpolitikák és stratégiák > Kastély Erdélyben stratégia

A Kastély Erdélyben stratégia egy hosszú távú együttműködés kereteit adja, melynek segítségével az erdélyi kastélyok témája köré egy intézményekből, szervezetekből, befektetőkből, kastélytulajdonosokból és szakemberekből álló szövetséget hozhatunk létre a kastélyok fenntartható újrahasznosítása érdekében. A dokumentum stratégiai céljai három központi dimenzió köré szerveződnek: a kultúra szerepének növelése a gazdaság felélénkítésében, a kulturális örökség újraélesztése és a kastélyok szerepének növelése a társadalmi fejlődésben. A három stratégiai cél négy prioritás mentén helyezkedik el: a kastélyok fejlesztése, mint gazdasági egységek, helyi látványossági elemek, kulturális egységek, közösségi egységek fejlesztése.

2015. márciusában a PONT Csoport egy átfogó stratégiai folyamatot indított el a Kastély Erdélyben program megvalósításával. A Kastély Erdélyben program célja egy olyan stratégia és hálózat kialakítása, amely az erdélyi kastélyok és kúriák hosszú távú gazdasági és társadalmi fenntartható hasznosítását szolgálja. Mindez helyi és regionális szintű tervezéssel, a műemléképületek restaurálására és revitalizációjára fordítható alternatív forrásbevonási lehetőségek felkutatásával, egy információs és szakértői hálózat, illetve egy támogató közösség kiépítése által valósítható meg. Ennek a folyamatnak az első mérföldköve a 2016. júniusában elkészült Stratégia, amely az erdélyi kastélyok és kúriák revitalizációjára kínál fenntartható fejlesztési modelleket és megoldásokat.