Home > Projects > Futó projektek, Vállalkozás > Kreatív Kolozsvár

A Kreatív Kolozsvár egy olyan alkotói és vállalkozói készségfejlesztésre szakosodott program, amelynek elsődleges célcsoportja a Kolozsváron és vonzáskörzetében élő, kreatív iparágak iránt érdeklődő, potenciális vállalkozó magyar fiatalok.

Kontextus

Amikor vállalkozás indításáról van szó, gyakran tapasztaljuk azt, hogy a fiatalok kockázatkerülőek, önbizalomhiánnyal küzdenek, kilátástalannak látják a jövőjüket, félnek a romániai közigazgatási bürokráciától és bizalmatlanok a román állam, illetve a gazdaság működése iránt.

Romániában a felmérések szerint nagyon alacsony a fiatalok körében a vállalkozói kedv. Az oktatási rendszer nem ösztönzi a kreativitást, a kezdeményezőkészséget, a fiatalok jellemzően olyan szakmákat választanak, amelyek „biztonságosak”, gyakran lemondva azokról a pályákról, amelyekben tudásukat, képességeiket a legmegfelelőbb szinten kamatoztathatják.

Még a vállalkozó szellemű fiatalokra – akiknek vannak jó ötleteik és felmerül bennük a vállalkozás lehetősége – is jellemző, hogy olyan alapvető akadályokba ütköznek, hogy nincs indulási tőkéjük, nincs tudásuk és információjuk a meglévő tőkéről és támogatási forrásokról, illetve nincs ezekhez hozzáférésük, továbbá vállalkozói ismereteik hiányosak, készségeik és képességeik kifejletlenek, illetve nem rendelkeznek megfelelő kapcsolati hálóval sem.

A Kreatív Kolozsvár célja

Elsődleges célunk az, hogy a kreatív fiatalokat hozzásegítsük a szakmai önmegvalósításhoz, melyet életképes vállalkozások létrehozásával vagy azok részeseivé válásával érhetnek el.

Specifikus célok

– a különböző területeken tevékenykedő kreatív fiatalok kapcsolati hálójának bővítése, kapcsolatrendszerük erősítése

– a kreatív iparági trendek megismertetése, a gazdasági-társadalmi környezetismeret fejlesztése a fiatalok körében

– a fiatalok vállalkozói képességeinek és készségeinek fejlesztése

– jó példák megmutatása, amelyek a fiatalokat közös projektek, vállalkozások indítására ösztönzik

– fiatalok hozzásegítése ahhoz, hogy megtalálják és bevonhassák a forrásokat projektjeik, vállalkozásaik elindításához

– a magyar fiatalok interakciójának elősegítése a többségi és nemzetközi közösségekkel