Home > Projects > Lezárult projektek, Részvétel > INNOVATORY Sepsiszentgyörgy

A digitális korszakban, a felhasználóra szabott termékek és szolgáltatások korában a Design Thinking és a hozzá hasonló problémamegoldó módszerek aktuálisabbak, mint valaha. Az INNOVATORY program ennek a módszernek az elsajátítását szorgalmazza a középiskolások körében, így hozzájárul a fiatalok szemléletmódjának alakításához, amely minden jövőbeli tevékenységükben, hozzáállásukban megmutatkozik majd.

A PONT Csoport által kezdeményezett és lebonyolított INNOVATORY célja egy olyan kompetenciafejlesztő program megvalósítása, amely hozzásegíti a sepsiszentgyörgyi középiskolás diákokat ahhoz, hogy adott társadalmi kihívásokat azonosítsanak, illetve új, innovatív megoldásokat dolgozzanak ki közösségi facilitátorok (tanárok) segítségével.

A program a következő elvi és módszertani eszközökre épül: csapatmunka, kritikus gondolkodás, empátia, megoldásorientált tervezés, konstruktív kommunikáció, csapat iránti tisztelet, célcsoport és érintettek körére fókuszálás. Mindezek számára a Design Thinking módszertana nyújt átfogó szakmai keretet.

A program a következő tevékenységeket tartalmazza: bevezetés a Design Thinking módszertanába a tanárok számára, találkozók és csapatmunka a résztvevő diákokkal, a kidolgozott ötletek, megoldási javaslatok nyilvános bemutatása.
Az INNOVATORY az interdiszciplináris alkotást, a diákok részvételét szorgalmazza, és hozzájárul a társadalmi- és városfejlesztéshez az emberközpontú, kreatív Design Thinking módszer segítségével. A módszerben a következő lépéseket járják be: megismerés (Emphatize), definiálás (Define), ötletelés (Ideate), prototípus elkészítése (Prototype) és tesztelés (Test).

Az INNVOVATORY első kiadására 2018-ban került sor Kolozsváron, Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa támogatásával. Ebben 10 középiskola 119 diákja vett részt, munkájukat tíz pedagógus koordinálta.