Home > Projects > Futó projektek > Digitális írástudás oktatása a romániai fiatalok számára

Romániában központi probléma a lakosság összeesküvés-elméletekkel és dezinformációval szembeni fogékonysága. A GLOBSEC 10 uniós országot vizsgált ebből a szempontból, és az eredmények azt mutatják, hogy a romániai válaszadók 39%-a hitelt ad az összeesküvés-elméleteknek és a dezinformációs forrásoknak. Mi több, a Digitális Gazdasági és Társadalmi Index (DESI) szerint Románia rendelkezik a legalacsonyabb szintű digitális alapkészségekkel az Európai Unió átlagához képest.

A digitális készségek és a médiaműveltség hiánya a fiatalokat is érinti, akikre nagy hatással vannak a közösségi médiafelületek tartalmai. A Független Újságírásért Központ (Centrul Pentru Jurnalism Independent, CJI) által 2022-ben végzett kutatás szerint a résztvevő romániai fiatalok többsége nem tudta azonosítani azokat a jeleket, amelyek alapján felismerhették volna a gyanús, nem megbízható forrásból származó cikkeket és posztokat.

Mit szeretnénk elérni?

A Digitális írástudás oktatása a romániai fiatalok számára c. projekt célja, hogy a romániai fiatalok, mint jövőbeni aktív állampolgárok, felkészültebbek legyenek a digitális írástudás terén és ennek köszönhetően megalapozott döntéseket tudjanak hozni, ugyanakkor felkészíteni őket a robbanásszerű fejlődésben lévő technológiák, mint például az AI (mesterséges intelligencia) megértésére és használatára, hogy hatékonyabban tudják megkülönböztetni a hiteles és a nem megbízható forrásokat. Ennek érdekében a projektben résztvevő partner civil szervezetek együtt fognak működni a projekt stratégiai célkitűzéseinek a megvalósításában, ugyanakkor minden szervezet elsősorban a saját szakterületének és szakértelmének megfelelő tevékenységek megvalósítására fog összpontosítani.

A nagyszabású projektet a Fondation Botnar finanszírozza, a Független Újságírásért Központ koordinálja, és az Ashoka Románia, az E-Civis, az EDUMI, a Funky Citizens és a PONT Csoport partnerségében valósul meg.

A projekt futamideje: 2023. szeptember – 2026. augusztus

Hogyan fogjuk a céljainkat elérni?

Az Ashoka segíti majd az együttműködést a partnerszervezetek között, hogy elérjék a céljaikat és hatékonyan kommunikáljanak a projekt során. Emellett új közreműködőket azonosít a konzorcium számára, kifejleszt egy dedikált advocacy platformot és kidolgoz egy dokumentációt, amelyben összegzi a projektben résztvevő partnerek eredményeit, visszajelzéseit, valamint tantervet és forrásokat dolgoz ki az iskolai és a non-formális oktatáshoz egyaránt. 

A CJI (Centrul Pentru Jurnalism Independent) kutatást végez annak érdekében, hogy egy digitális médiaoktatási tanfolyamot fejlesszen ki a tanárok számára. A kutatás eredményei alapján kidolgoznak egy tantervet, megtervezik az osztálytermi tevékenységeket, továbbá az általános- és középiskolai tanároknak szánt egyéb információs valamint értékelési eszközöket. Ide tartozik a tanári közösség motivációjának és elkötelezettségének a megőrzése a képzéseket követően is, hogy a továbbiakban is hatékonyan fejlesszék a diákjaik digitális médiaismereti készségeit. Mindezek mellett a CJI különböző anyagokat fejleszt ki a pedagógiai iskolákban tanuló hallgatók képzési- és mentorprogramjaihoz is. 

Az E-Civis egyesület egy új Robohubot hoz létre, amely közösségi központként fog működni a fiatalok és a tanárok innovatív tanulási lehetőségeinek támogatására, ahol megismerhetik az új technológiákat, a dezinformációról, a digitális térről, a mesterséges intelligenciáról, az arcfelismerésről, a deepfake technológiáról, az algoritmusokról tanulhatnak – mindezt a civil szervezetek, az önkormányzatok és magáncégek közreműködése révén.

Az EDUMI gondoskodik arról, hogy a romániai tanárok (már az elemi oktatástól kezdve) hozzáférjenek a hosszú távú képzéshez, azokhoz az eszközökhöz és erőforrásokhoz, amelyek szükségesek a diákok digitális készségeinek fejlesztéséhez. Ugyanakkor a nagyközönség számára hozzáférhető forrásokat is kidolgoznak majd.

A Funky Citizens elemzi a fiatalok információ- és médiafogyasztási mintáit, tantervet és forrásokat dolgoz ki az iskolai és non-formális oktatás támogatásához annak minden szintjén – tervezési dokumentumokat, tanterveket és különböző képzési anyagokat a fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára, valamint lebonyolít egy, a fiatalokat célzó figyelemfelkeltő kampányt.

A PONT Csoport iskolai újságok, médiatermékek létrehozását ösztönzi, annak érdekében, hogy a 14-18 éves fiatalok aktívabbak legyenek, fejlesszék kritikus gondolkodásukat és digitális médiaműveltségüket azáltal, hogy ők maguk is részt vesznek a tartalomkészítésben, illetve olvasóként hozzáférnek a társaik által gyártott tartalmakhoz.

Mivel járul hozzá a PONT Csoport?  

A PONT Csoport céljai:

  • A 14-18 éves fiatalok aktív részvételének ösztönzése, a kritikai gondolkodás és a digitális írástudás fejlesztése az iskolai tartalomgyártáson- és fogyasztáson keresztül. Mindez egy digitális platform és egy oktatási program létrehozásával valósulna meg, amely az iskolai újságok koncepcióján alapul.
  • A fiatalok digitális készségeinek fejlesztése és lehetőség teremtése arra, hogy a diákok saját digitális tartalmat hozzanak létre, miközben sajtóetikát és a digitális média, online újságok készítési módszereit tanulják. Ez a program lehetőséget nyújt az oktatási intézmények közötti párbeszédre is.

A célok elérése érdekében:

  • Kialakítjuk a program tervét és kereteit az oktatási intézmények képviselőinek és szakértőinek bevonásával.
  • Útmutatót és oktatási anyagokat készítünk a fiataloknak a médiaműveltség fontosságáról, a digitális újságírás valamint az iskolai újságkészítés módszertanáról és alapjairól.
  • Négy iskolát kiválasztva támogatjuk egy-egy médiatermék létrehozását szaktáborok, tematikus műhelyek és mentorálás révén.
  • Egy olyan online felület létrehozását is támogatjuk, amelynek segítségével az iskolák saját, személyre szabott online újságokat hozhatnak létre.

A Fondation Botnar

A Fondation Botnar egy svájci székhelyű alapítvány, amely a világ minden táján városi környezetben élő fiatalok egészségének és jólétének javításáért dolgozik. Támogatva a fiatal generációk hangjának bevonását és az AI és digitális technológia igazságos használatát, innovatív programokba és kutatásokba fektet be és finanszírozza ezeket, összekapcsolva a  különböző szektorok képviselőit, hogy párbeszédet és partnerségeket hozzon létre: www.fondationbotnar.org.

 

A közlemény a PONT Csoport nézeteit tükrözi és az említett partnerek nem vállalnak felelősséget a benne található információk bármilyen felhasználásáért.