Home > Projects > Kultúra, Lezárult projektek, Részvétel > Creative Youth City

A COVID-19 világjárvány új problémákat, szükségleteket és kihívásokat teremtett a lakosság, különösen a fiatalok számára. Egyre fontosabb, hogy ez a csoport – a társadalom jövője – felkészült legyen arra, hogy kreatívan és vállalkozói szellemben tudja kezelni az előtte álló nehézségeket, mégpedig saját kreatív érdeklődési területeinek felfedezésével. 

   

Ezt akarjuk elősegíteni a “Creative Youth City” (kreatív ifjúsági város) koncepción alapuló projektünkkel, amelynek célja, hogy a városokat a tapasztalatok szabad megosztásának, a folyamatos (ön)képzésnek, a kísérletezésnek és a mindezekből való építkezés terévé alakítsa át a kreativitáson keresztül. Így a város különböző tereiben különböző dinamikák elősegítésével a fiatalok kibontakoztathatják kreatív és vállalkozói potenciáljaikat, valamint a különböző kontextusból érkező fiatalok közötti esélyegyenlőség is csökkenthetővé válik. 

 Célok: 

  • A fiatalok kreatív és vállalkozói potenciáljának fejlesztése, mint e csoport motiválásának és hangjuk felerősítésének módja, a nyilvánosság felkérése arra, hogy figyeljen oda a fiatalok mondanivalójára (saját kreatív projektjeiken keresztül);  
  • Olyan program kidolgozása, amely segíti a fiatalokat abban, hogy motivációs forrásokat találjanak, hogy kipróbálhassák kreatív ötleteiket és cselekedhessenek, hogy az iskolában tanultakat a gyakorlatba is átültethessék a kreatív területek felfedezésén keresztül);  
  • A fiatalokról, a kreativitásról és a vállalkozói szellemről szóló nemzetközi és együttműködési párbeszéd előmozdítása, amely a jó gyakorlatok azonosításán és megosztásán alapul, a “Kreatív ifjúsági város” koncepción alapuló módszertan megteremtése érdekében Európa-szerte.  

 


Ezt a projektet a PSIENTÍFICA (Portugália) és az ILMIOLAVORO (Olaszország) partnerségével dolgozzák ki azzal a céllal, hogy a kreatív városok európai referenciává váljanak a fiatalok közösségekben való aktív részvétele szempontjából. A Kreatív ifjúsági város projekt az Erasmus+ program támogatásával valósul meg.