Home > Projects > Lezárult projektek, Részvétel > Com’On Sepsiszentgyörgy

A Com’ON Sepsiszentgyörgy célja egy olyan facilitált részvételi folyamat lebonyolítása, amely ifjúsági közösségek kulturális és kreatív kezdeményezéseit hozza létre, dolgozza ki, gyűjti össze és lépteti életbe Sepsiszentgyörgyön, a részvétei költségvetés elveit követve.

A projekt szervesen kötődik a város által kikiáltott Diákok Éve tematikus keretprogramhoz.

A részvételi költségvetés (RK) célja a város polgárainak bevonása egy demokratikus párbeszéd- és döntési folyamatba a városi költségvetés (egy részének) elköltésének optimális módjáról.

Stratégiai célunk egy olyan portfólió létrehozása, amely legalább 30 olyan kulturális-kreatív kezdeményezést tartalmaz, amelyeket a helyi közösség fiatal generációja javasol és valósít meg, és ezáltal hozzájárulnak a közösségi életben való aktív részvételhez, sepsiszentgyörgyi lakosokat bevonva különböző proaktív tevékenységekbe, amelyeknek köz–és nyilvános terek adnak majd otthont, így a lakosok ingyenesen vehetnek részt a tevékenységekben (nem kell jegyet fizetniük).

A Com’On Sepsiszentgyörgy a helyi közösség fiataljait célozza, hogy ezek aktívan részt vegyenek a helyi közösségek fejlesztésében egy, a részvételi költségvetés elvén alapuló mechanizmus által. Ez a folyamat a fiatalok képességeit szeretné előtérbe helyezni, főleg azon fiatalokét, akik nem feltétlen vannak folyamatosan jelen egy szervezetben.

Küldetésünk

A program küldetése a fiataloknak és az informális csoportosulásoknak biztosított támogatás és ezek szerepének megerősítése. A csoportosulásokat a fiatalok aktív részvétel által alkotják, és a fenntartható, felelős és inkluzív városfejlesztés által járultnak hozzá a társadalmi változásokhoz.

A COM’ON SEPSISZENTGYÖRGY ’19 KERETE

Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa pályázata

A Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa koncepció célként határozta meg az egyéni és közösségi identitások megértésének elősegítését, az identitások különbözőségéből, meg nem élhetőségéből, meg nem értéséből, el nem fogadásából adódó feszültségek csökkentését, a regionális tudat erősítését az egyéni és közösségi szabadság, illetve a társadalmi kohézió erősítése a művészet és a kultúra közvetítésével. Ennek eredményeként az emberek közelebb kerülnek saját identitásuk megértéséhez és más identitások elfogadásához helyi, regionális, országos és európai szinten is, ezáltal egy nyitottabb, befogadóbb, erőteljesebb és erősebb, önmagát jobban ismerő és artikuláltabban megmutatni képes társadalmat eredményezve. A koncepció megfogalmazta a részvételi folyamatok erősítését, mint e célkitűzés elérésének egyik eszközét. Ezt ültetjük most gyakorlatba.

A Diákok Éve

Amilyen kapcsolat alakul ki Sepsiszentgyörgy és a város diákjai között, olyan lehet a város mentalitása és lelkiállapota húsz-harminc év múlva. Amit most kap a várostól, azt a jelen diákja többszörösen fordíthatja vissza a sepsiszentgyörgyi társadalom fele. Ha jót kap, jót fordít vissza, ha lehetőséget, akkor még több lehetőséghez juttat másokat. Ha viszont semleges benyomást, vagy rossz élményt, akkor ezt fogja visszatükrözni. A Diákok Éve arra tesz kísérletet, hogy hosszú távú lelki kapcsolatot alakítson ki a mai 14-18 éves fiatalokkal, akikből húsz-harminc év múlva a város vezetése, vállalkozói rétege, civil mozgalmára, kulturális szereplője vagy a városban zajló kezdeményezések távoli mecénása származhat majd.

A projekt európai keretei

A projekt a Com’ON Europe kezdeményezés következménye, amelyet az Európai Unió támogat az Erasmus+ projekten keresztül, és amelyben Torino (Olaszország), Braga és Cascais (Portugália), Maribor (Szlovénia), Thessaloniki (Görögország), Kolozsvár (Románia) és Várna (Bulgária) közösen alkotja meg az ifjúsági részvételi költségvetések mechanizmusainak stratégiai keretét. Az Európai projektet a Com’On Sepsiszentgyörgy kezdeményezője, a PONT Csoport koordinálja és célja minél több város bevonása hasonló részvételi folyamatok kialakításába és fejlesztésébe, így Sepsiszentgyörgyöt is.

Az idei kiadás koncepciója a ‘Sepsiszentgyörgy Plus(z)’, amely a fiatalok részvételét kívánja szorgalmazni mindenben, ami a helyi közösség fejlesztését jelenti, különös hangsúlyt fektetve a város számára aktuális kihívásokra is:

• Plusz Helyek: sepsiszentgyörgyi terek azonosítása és kulturális aktiválása, ugyanakkor meglévő terek olyan irányú újra gondolása, amely által ezek új funkciót nyerhetnek, akár csak időlegesen is.
• Plusz Témák: olyan témák, ötletek és kezdeményezések köztudatba helyezése, amelyek újdonságot hoznak a szentgyörgyi közösségek életébe, vitát és konstruktív ötletcserét gerjesztenek. Az újszerűség állhat akár a témában, vagy annak felvetésében is.
• Plusz Tapasztalat: olyan kezdeményezések, amelyek a helyi közösségek tagjainak felnőtté válási folyamatát helyezik előtérbe, fiatal kortól kezdve mindaddig, amíg a város aktív lakosaivá válnak (elsősorban gyerekek és fiatalok).
• Plusz Sztorik: az egyéni történetek kiemelése és hangsúlyozása, amelyek ezáltal e város diverzitására és multikulturalitására mutatnak rá, illetve az emberei kapcsolatokra.
• Plusz Kapcsolat: a távol s itthon levő sepsiszentgyörgyiek kapcsolatának erősítése, a hazajövés motivációjának erősítése.

A Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamatot a PONT Csoport valósítja meg, a folyamatot Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja. A kezdeményezések kigenerálásának és a közönségszavazás útján történő rangsorolásának fázisai a Magyar Kormány támogatásával valósulnak meg.

Olvas bővebben a projektről a www.comonsepsi.ro weboldalon, és kövess minket a Facebookon!