Home > Projects > Lezárult projektek, Részvétel > Com’ON Sepsi 2021

A Com’ON Sepsi ifjúsági részvételi programot harmadik alkalommal indítja útnak Sepsiszentgyörgy Önkormányzatával partnerségben a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület. Az eddigi két kiadás több mint ötven kezdeményezést eredményezett városszinten közel ezer önkéntes fiatal mozgósításával.

Az érdeklődők augusztus 31-ig tölthetik fel ötleteiket a közönségszavazásra itt, a comonsepsi.ro oldalon.

A Com’ON Sepsi a 14-35 éves, Sepsiszentgyörgyön élő, dolgozó vagy tanuló fiatalok ötleteit váltja valóra, a program kulturális, társadalmi és egyéb kreatív ötletek, tevékenységek megvalósításában nyújt támogatást. Programunk a részvételi költségvetés elveit követi, amely a város lakosságát vonja be a párbeszédbe és döntési folyamatba arról, hogy hogyan lehetne optimálisan elkölteni a városi költségvetés egy meghatározott részét.

A 2021-es, harmadik kiadás 32 kezdeményezést díjaz egyenként 2600 lej értékig, amiből hat díjat fenntart két külön kategóriában, hármat a 18 év alatti tagokból álló csapatok számára, hármat pedig a hátrányos helyzetben lévő csoportok ötleteinek segítésére.

Azoknak a fiataloknak a megszólítása a cél, akik nem feltétlenül tagjai hivatalos szervezeteknek, így a kezdeményezéseket legalább 3 személyből álló informális csoportosulások javasolhatják augusztus folyamán, a www.comonsepsi.ro oldalon keresztül.

„A Com’ON Sepsi programmal azt a fiatal társadalmi réteget szeretnénk megszólítani, akik szeretnének ötleteket megvalósítani itthon, de mindig hiányzott valami ahhoz, hogy életbe léptessék ötletüket, tervüket. Ezt a kiegészítő löketet szeretnénk megadni ahhoz, hogy ne csak beszéljünk közös munkáról, hanem valóban létre is hozzuk a közös cselekvést, a város fejlődése érdekében.” – nyilatkozta Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, bizalmát fejezve ki azt illetően, hogy ez a generáció a városi közösségfejlesztés szerves részévé, aktív szereplőjévé válhat a kezdeményezések által.

A 2021-es kiadás témái:

KÖZÖSSÉG: Olyan kezdeményezések, amelyek újdonságot, élményt hoznak a sepsiszentgyörgyi lakosok életébe, a közösség aktív tagjává emelik őket, és lehetőséget teremtenek az emberek közti konstruktív vitára és ötletcserére.

ÉLETTÉR: A városi tér és a természeti környezet előtérbe helyezése olyan szemléletformáló akciók és kezdeményezések megvalósítása által, melyek a környezettudatos gondolkodást és cselekvést segítik elő.

TUDÁS: Olyan kezdeményezések, amelyek hozzájárulnak az egyének és csoportok közötti tapasztalatszerzéshez, szakismeretek átadásához.

ALKOTÁS: Olyan kezdeményezések, melyek megvalósítása által a közösség tagjai újat hoznak létre, legyen az művészeti vagy bármely más területet érintő kreatív esemény, termék vagy megoldás.

ÉLETMÓD: A városlakók mindennapjait formáló, inspiratív kezdeményezések, amelyek motiválják a közösség tagjait a testi, szellemi és lelki értelemben vett egészséges életvitelre.

A támogatásra benyújtott programokon való részvételnek ingyenesnek kell lennie (nem kérhető belépőjegy), illetve a pályázóknak figyelembe kell venniük már a tervezés során az aktuális járványügyi előírásokat is.

A kezdeményezéseket 2021. augusztus 31-ig lehet benyújtani a comonsepsi.ro online felületen. A technikai ellenőrzés után lakossági szavazásra kerül sor szeptember 3. és 19. között, a díjban részesülő kezdeményezések megvalósítása pedig 2021. szeptember 20  – november 30 közötti időszakban várható.

A Com’ON Sepsi támogatója Sepsiszentgyörgy Polgármester Hivatala, a Román Kereskedelmi Bank (BCR), illetve lebonyolítója a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület, a PONT Csoporttal partnerségben.