Home > Projects > Lezárult projektek, Részvétel > COM’ON ROMANIA

Hiszünk abban, hogy a fiatalok szeretnének részt venni a közéletben, a közösségük mindennapjaiban, és szeretnék jobbá tenni a várost, amelyben élnek. Hisszük, hogy van véleményük, meglátásuk, képesek rámutatni a hiányosságokra és szükségletekre, de képesek megoldásokat is találni.

Az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott Com’On Romania projekt olyan keretet kívánt teremteni, amelyben a fiatalok könnyebben hallathatják a hangjukat és párbeszédbe kerülhetnek a döntéshozókkal, különösen olyan témákról, amelyek a leginkább érintik őket.

Az volt a célunk, hogy elősegítsük a részvételi konzultációs folyamatok beindítását és lebonyolítását (a Com’On Cafe című strukturált párbeszéd módszerrel), helyi akciótervek kezdeményezését informális csoportokon keresztül és a részvételi demokrácia mechanizmusain keresztüli döntéshozást, különös tekintettel az ifjúsági részvételi költségvetésre.

Hozzá szerettünk volna járulni olyan helyi ökoszisztémák kifejlesztéséhez, amelyekben a fiatalok aktív résztvevők, és ahhoz, hogy országos szintű részvételi költségvetési mozgalmat hozzunk létre, amelyben fiatalok informális csoportjai finanszírozásban részesülhetnek, illetve általában a fiatalok részt vehetnek a döntéshozásban közvetlen részvételi demokráciai mechanizmusokon keresztül.

Abból indultunk ki, hogy Kolozsvár élen járt a nagyszabású ifjúsági programok kifejlesztésében a 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa cím viselésekor. Ebből következett a Románia Ifjúsági Fővárosa koncepciójának és programjának kidolgozása is, amely a maga során 11 város érdeklődését keltette fel. Emellett pozitív tendenciát figyelhetünk meg a romániai városok sorában az ifjúségi szektorba való befektetéseket illetően. A fiatalok általában véve nagyobb figyelmet kapnak. Ezeket a jószándékú kezdeményezéseket azonban nem támasztja alá sem módszertan, sem pedig létező pozitív példák gyűjteménye.

Középtávon a városok legfontosabb kihívása az, hogy megtartsák a fiataljaikat és szervesen bevonják őket a városfejlesztésbe. 2030 döntéshozói, vezetői, vállakozói, aktivistái, véleményformálói éppen a mostani fiatalok lesznek, akik felvállalják a részvételt. Úgy véltük, most jött el a közvetlen interakció pillanata.

A döntéshozóknak, vezetőknek, vállalkozóknak, közintézményeknek meg kell érteniük a fiatalok szükségleteit, és meg kell tanulniuk, hogy hogyan szőjék bele a társadalom legdinamikusabb erőforrását a városfejlesztési folyamatokba. Meg kell ugyanakkor változtatniuk azt a hozzáállásukat, hogy a fiatalokért tesznek dolgokat, hogy a fiatalokkal együtt tegyék ezeket.

A projekt keretében, 2017 októbere és 2018 májusa között 10 Com’On Café típusú konzultációt szerveztünk hat városban, amelyeken a fiatalok mellett helyi intézmények döntéshozói is részt vettek. A strukturált párbeszéd segítségével megerősítettük a fiatalok és döntéshozók közötti párbeszédet és együttműködést. Ugyanezen konzultációk által ifjúsági részvételi költségvetési mechanizmusokat is kezdeményeztünk.

Támogatók és partnerek:
Főtámogató: Az Európai Unió Erasmus+ programja
Projektkoordinátor: PONT Csoport
Országos partnerek: Romániai Ifjúsági Tanács, Román Kereskedelmi Bank

Helyi szinten városonként 2-3 helyi partnerrel dolgoztunk együtt.

Olvass bővebben a projektről a www.comonromania.ro oldalon és kövesd a Facebook-oldalt!!