Home > Hírek > 2023, az érzelmi egészség ifjúsági éve Kolozsváron

A kolozsvári fiatalok eldöntötték, mi legyen 2023 ifjúsági tematikája Kolozsváron. Ez a tematika fogja helyi szinten meghatározni a különböző projektek fejlesztését és egyes támogatási prioritásokat is. Ezek mellett a kiválasztott téma inspirációul fog szolgálni a kolozsvári ifjúsági ökoszisztéma minden alkotója számára.

 

A szavazás eredménye:

  • AZ ÉRZELMI EGÉSZSÉG ÉVE – 33,4 %
  • a találkozás éve – 29,8 %
  • a felfedezés éve – 19,2 %
  • a jóllét éve – 17,6 %

Összesen 713 szavazat érkezett a fiataloktól.

A PUBLIKUS SZAVAZÁS ÉS A DÖNTÉS HATÁSAI

Ki döntött a 2023-as ifjúsági év tematikájáról?

A végső témáról a 2023.clujforyouth.ro oldalon zajló közönségszavazás döntött. A szavazásra 2022. december 20. és 2023. január 15. között került sor. A szavazási folyamatban a 14 és 35 év közötti érdeklődök vehettek részt, akik aktív fiókkal rendelkeztek a bugetareparticipativa.ro platformon.

A MEGSZAVAZOTT TEMATIKA

1. javaslat: Az érzelmi egészség éve

Indoklás: Az érzelmi egészség olyan kihívás, amely egyre nagyobb figyelmet kap a társadalomban, különösen a fiatalok körében, mind a járvány utáni helyzet, mind az átfogó, ifjúságot támogató szolgáltatások hiánya miatt.

Tevékenységek: Ebben az évben olyan tevékenységek és intézkedések támogathatóak, amelyek hozzájárulnak a fiatalok szükségleteinek tudatosításához az olyan kihívásokkal szemben, mint a szorongás, a közeli és távolabbi jövővel kapcsolatos aggodalom, a járvány utóhatásai és a normális élethez való visszatérés szükségessége, amikor a társadalom támogatja a fiatalokat az ilyen kihívások leküzdésében.

Hatás: A fiatalok által felvetett kérdés prioritásként való kezelésével megteremthetjük a feltételeket egy olyan közösségi szintű együttműködéshez, amely hosszú távú megoldásokat talál, és úgy alakítja át a városi közösséget, hogy a másokról való gondoskodást a társadalmi fejlődés lényegének tekintse.

A végleges javaslat az Isabela Stângu, Florin-Iulian Vințan és Barti Rebeka által benyújtott eredeti javaslatok alapján lett kidolgozva. 

MI KÖVETKEZIK?

Ez a tematikus év egyrészt arra szolgál, hogy felhívja a döntéshozók és más érdekelt felek figyelmét a fiatalok által javasolt és megszavazott témára, illetve elősegítse ennek a helyi támogatási rendszerekben történő prioritásként való megjelenítését. Másrészt a kezdeményezés koordinátorai saját intézkedéseket is hoznak majd a téma előtérbe helyezésére, és hozzájárulnak a választott tematikával bármilyen módon foglalkozó kolozsvári ifjúsági ökoszisztéma tevékenységeinek megerősítéséhez. Ugyanakkor a kiválasztott témát a Com’ON Kolozsvár 2023-as programja is magában foglalja majd.

A kezdeményezők Kolozsvár metropoliszi övezetében is keresik a közreműködéseket, hogy az ifjúsági évben a város vonzáskörzetébe tartozó fiatalokhoz is szóljanak, az ő szükségleteiket is figyelembe vegyék.

KONTEXTUS

Ki és miért javasolta a tematikus ifjúsági évek keretét Kolozsváron?

A Kolozsvári Városháza, a Kolozsvári Metropolisztérségi Egyesület, a Kolozsvári Ifjúsági Szövetség és a PONT Csoport 2021 folyamán kezdeményezte a Cluj for Youth – Kolozsvár az ifjúságért 2030 elnevezésű partnerséget. A megállapodással a kezdeményezők célja, hogy megteremtsék az alapját egy olyan széleskörű együttműködési keretnek, amelynek fókuszában a következők állnak: a mindennapi élet minőségének javítása, a személyes fejlődési perspektívák kiszélesítése és a fiatalok részvételének ösztönzése a városi és metropoliszövezeti közösség alakításában és fejlesztésében. Az együttműködés célja továbbá az ifjúsági ökoszisztéma (azaz a Kolozsváron és a Kolozsvár metropolisztérségben működő bármilyen típusú szervezet) kapacitásának növelése, hogy a fiatalok specifikus igényeinek megfelelő szolgáltatásokat és megoldásokat nyújtsanak. Az ehhez szükséges lépések megtétele az együttműködés keretében indul el.

Javasoljuk, hogy Kolozsvár és Kolozsvár metropolisztérség számára minden harmadik évben tematikus évet határozzanak meg. Ebben az évtizedben a javaslat szerint a 2023-as, 2026-os és 2029-es évekre lenne meghatározva egy-egy téma. 2022-ben a helyi erőfeszítések az európai ifjúsági évre összpontosultak, demonstrálva az önkormányzat hozzájárulását a kezdeményezések és hálózatok fejlesztéséhez európai és nemzeti szinten azáltal, hogy számos helyi eseményt rendeztek.

Ki javasolhatott témákat, és meddig tehette ezt meg?

Bármely fiatal (aki 2022. november 25-én betöltötte már a 14 évet, de a 36-ot még nem), aki saját felelősségére nyilatkozott arról, hogy Kolozsváron él és/vagy tanul és/vagy dolgozik, javasolhatott egy konkrét témát a 2023-as ifjúsági tematikus évre.  A határidőig tizenhat javaslat érkezett be. Ezek alapján egy fiatalokból és ifjúsági munkásokból álló interdiszciplináris csapat kidolgozta a négy végső javaslatot, amelyekre szavaztak a fiatalok.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Florin Moroșanu, Kolozsvári Városháza, Kolozsvári Kulturális Központ (CCC), 0742 248139, florin.morosanu@yahoo.com
Tudor Ogner, Kolozsvári Fiatalok Szövetsége (FTC), 0720 063300 tudor.ogner@gmail.com
Farkas András, PONT Csoport, 0757 055591, andras.farkas@pontgroup.org