Home > Hírek > iSEPSI Parlament – megvalósul a sepsiszentgyörgyi ifjúsági parlament

Amikor fiatalokról beszélünk fontos, hogy az ő gondolkodásmódjuk mentén beszéljünk róluk. Egy város, ha a fiataljaira erőforrásként és lehetőségként gondol, fontos, hogy úgy alakítson közpolitikát, hogy annak létrehozásában a fiatalok is aktív résztvevők lehessenek. A Pont Csoporttal együttműködésben Sepsiszentgyörgy Város Önkormányzata éppen ezt a bevonási folyamatot fogalmazza meg az iSepsi Parlamenten keresztül. Bízunk benne, hogy a jó példa elterjed majd nem csak Sepsiszentgyörgyön, hanem az egész régióban, sőt, akár országos szinten is!

 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata a PONT Csoporttal partnerségben iSEPSI Parlament néven hívja életre a sepsiszentgyörgyi ifjúsági parlamentet, amely a széleskörű helyi ifjúsági részvételi folyamatok tekintetében premiernek számít Romániában.

Az iSEPSI Parlamentet a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa hozta létre, és a sepsiszentgyörgyi városháza koordinálja a helyi közösség fiataljainak bevonását célzó részvételi megközelítések részeként az őket érintő döntésekbe. Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsa e tekintetben határozatot fogadott el, amely meghatározta e részvételi megközelítés működésének szabályait.

A részvételi felhívás itt tekinthető meg:
https://isepsi.ro/parlament_felhivas.html

A Házszabály itt tekinthető meg:
https://isepsi.ro/iSEPSI_Parlament_2022_Szabalyzat_HU.pdf

Ennek a részvételi mechanizmusnak az életre hívása azért is kiemelten fontos, mert a 2022-es Európai Ifjúsági Év keretében valósul meg.  A tematikus évet az Európai Bizottság azért hirdetette meg, mert különös figyelmet kell fordítani a fiatalokat érintő kihívásokra, mivel az európai társadalom kezd kilábalni a COVID-19 világjárvány okozta nehéz időszakból. 

Az iSEPSI Parlament az első olyan állandó, kifejezetten a fiatalokat érintő helyi konzultációs folyamat, amelynek célja, hogy a fiatalokat közelebb hozza az önkormányzat köz- és közigazgatási döntéseihez a város kihívásainak megoldása érdekében, különös tekintettel azokra, amelyek közvetlenül érintik a fiatalokat.

Az iSEPSI Parlament azonban egy olyan modellt is meg akar határozni, amelyen keresztül Románia, a Kárpát-medence és Európa bármely városa új típusú kapcsolatot kezdeményezhet. Ezt a modellt a Görögországban, Portugáliában és Szlovéniában működő hasonló mechanizmusok ihlették.

Az iSEPSI Parlament Plénumának első üléseire augusztus 29-30-án és november 18-19-én kerül sor. Ma indult az első felhívás a parlamenti részvételre. A felhívás szövege a www.isepsi.ro weboldalon olvasható román és magyar nyelven. A 14–35 év közötti fiatalok mától november 15-ig regisztrálhatnak, és akik augusztus 25-ig regisztrálnak, már az első plenáris ülésen is részt vehetnek.

Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy pVáros Polgármestere: 2021 januárjában az Ifjúsági Konzultáció során kiderült, hogy visszatérő igény a fiatalok részéről az ifjúsági programokhoz való hozzáférés megkönnyítése, 2022-ben a Happy City konzultációnk során pedig az, hogy megnőtt az érdeklődés a döntéshozatali folyamatok iránt. A Com’On Sepsi Ifjúsági Részvételi Programra évről évre növekszik a jelentkezők és a szavazatok száma a városlakók részéről, idén 468 kezdeményezésről szavazhat a lakosság. Mindhárom eredmény azt jelzi számunkra, hogy Sepsiszentgyörgyön a fiatalok nem láthatatlanok és nem érdektelenek. Emiatt is fontosnak tartom, hogy egy olyan fórumot hozzunk létre, amelynek a segítségével a jövőben elérhetőbb, átláthatóbb, valós segítséget és támogatást nyújtó programokat tudjunk megvalósítani a sepsiszentgyörgyi fiatalok részére.”

Farkas András, a PONT Csoport projektvezetője: „Soha ne hozzunk fiatalokat érintő döntéseket a fiatalok nevében. Csak velük együtt tudunk döntéseket hozni, vagy még inkább olyan környezetet teremthetünk, amelyben teljes mértékben magukévá kézbe vehetik az őket érintő döntéseket. Az iSEPSI Parlament mögött meghúzódó ötlet éppen ez: Sepsiszentgyörgy fontos lépést tesz ebbe az irányba. Tesztelni fogjuk, kísérleti jelleggel indítjuk most el, hogy jobban megértsük a mechanizmust. A különböző európai városok különböző már működő  modelljeiből merítünk ihletet, és azt egy saját, helyi formára fordítjuk le Sepsiszentgyörgy számára.”

A kezdeményezés az iSEPSI keretrendszer része, amely egy jövőorientált ifjúsági koncepció és program.  Célja, hogy a helyi ifjúsági ökoszisztémát a fiatalok aktív részvételével a jövő magas életminősége felé fejlessze. Az iSEPSI már magában foglalja az olyan kezdeményezéseket, mint a Com’ON Sepsi (részvételi ifjúsági költségvetés) vagy a Youth Work Forward, eEz utóbbi a helyi ifjúsági munkások hálózata, amelynek célja, hogy szakmai támogatást nyújtson minden olyan szervezetnek vagy intézménynek, amely fiatalokkal dolgozik. Az iSEPSI Parlament fontos lépés a 2030-as távlatokra vonatkozó városi ifjúsági stratégia megtervezése és végrehajtása felé.

Az iSEPSI Parlament az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg az Erasmus+ 2021–2027 program ifjúsági részvételi projektek komponensén keresztül.