Home > Sajtóközlemények > Két ifjúsági programot indít a PONT Csoport Sepsiszentgyörgy Önkormányzatával partnerségben

Két programot indít Sepsiszentgyörgyön a PONT Csoport Sepsiszentgyörgy Önkormányzatával partnerségben: a Com’ON Sepsiszentgyörgy ifjúsági részvételi programot, valamint a középiskolásoknak szóló, kreatív problémamegoldást szorgalmazó INNOVATORY címűt. Mindkét program szervesen kötődik a város által kikiáltott Diákok Éve tematikus keretprogramhoz.

„A Polgármesteri Hivatal munkatársait többek között azzal is bíztam meg évekkel ezelőtt, hogy mindig figyeljenek oda arra, hogy mi történik máshol Erdélyben, és ha valahol látnak pozitív történéseket, akkor azokat próbáljuk meg Szentgyörgyön is megvalósítani.

2019-et a diákok évének akarjuk meghirdetni és az a célunk, hogy ösztönözzük, támogassuk a középiskolásokat, fiatalokat arra, hogy minél több, minél merészebb ötletet, gondolatot fogalmazzanak meg, mi pedig megpróbáljuk ezeket felkarolni és támogatni.

Azt szeretnénk, ha ezeket az energiákat, amelyek ott vannak a fiatal kreatív diákokban, egyetemistákban, tanárokban, kiszabadítanánk Sepsiszentgyörgyön és ezzel járuljunk hozzá ahhoz, hogy amire Vidombákon elkészül a repülőtér, arra Sepsiszentgyörgyön is induljon be nagyon sok minden, legyen minél több olyan intézmény, olyan kreatív csoport, amiért érdemes repülővel ideutazni.

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mai tizenéveseket kezdjük el bevonni a város életébe, hogy együtt nőjenek fel a várossal, tegyenek érte, kötődjenek hozzá, érezzék magukénak és a szabadidejüket meg a kreativitásukat fordítsák arra, amiben jól érzik magukat; amennyire lehet, szakítsuk el őket attól, hogy egyedül, magányosan üljenek a számítógép, a laptop vagy a tablet előtt.

Azt várom a fiataloktól, hogy váltsák meg a világot, tegyék azt jobb hellyé. Idős koromra egy jobb városban szeretnék élni, ezt kívánom és erre vágyok, a fiatalok kell ezt véghez vigyék és nekünk segítenünk kell ebben őket.” – nyilatkozta Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

„Amennyiben lehetőséget adunk erre, Sepsiszentgyörgy úgy néz majd ki húsz év múlva, ahogy azt ma a fiatalok elképzelik. Arra kell mindannyian lehetőséget teremtsünk, hogy a fiatalok kipróbálhassák magukat és hozzáadhassanak bármely város, így Sepsiszentgyörgy közösségi életéhez is, és ne mi mondjuk meg, hogyan gondolkodjanak. Egy város életminősége, vagy ha úgy tetszik, Sepsiszentgyörgy boldogsága nemcsak ennek gazdagságán múlik, hanem olyan nem anyagi tényezőkön is, mint a kreativitás, hasznos szabadidőtöltés és nem utolsó sorban az érzelmi kapcsolódás a településhez. A ma indított kezdeményezések ez irányba mutatnak” – tette hozzá Farkas András, a PONT Csoport stratégiai igazgatója.

Com’ON Sepsiszentgyörgy

A Com’ON Sepsiszentgyörgy célja, hogy 14-35 éves, Sepsiszentgyörgyön élő, dolgozó vagy tanuló fiatalok kulturális, társadalmi és egyéb kreatív programokat, tevékenységeket kezdeményezzenek, amelyek megvalósítására anyagi támogatást nyernek a program keretében. A Com’On Sepsiszentgyörgy a részvételi költségvetés elveit követi, amely adott város lakosságát vonja be a párbeszédbe és döntési folyamatba arról, hogy hogyan lehetne optimálisan elkölteni a városi költségvetés egy részét. Ebben az esetben a fiatalok által benyújtott, majd a lakosság által megszavazott kezdeményezések előre meghatározott összegű támogatásban részesülnek.

A Com’ON Sepsiszentgyörgy a Com’ON Europe európai platformhoz is szervesen kötődik, amit a PONT Csoport két éve indított útnak hét európai város (köztük Kolozsvár) részvételével. Az olasz Torinó, a portugál Braga és Cascais, a szlovén Maribor, a görög Thessaloniki és a bolgár Várna arra vállalkoztak, hogy közösen fejlesszenek ki egy bármely európai város által elérhető és szabadon használható ifjúsági részvételi költségvetési módszertant. Ehhez a mozgalomhoz utólag a vajdasági Újvidék és Temesvár is csatlakozott.

A kezdeményezéseket legalább 3 tagból álló informális csoportosulások javasolhatják, ezáltal szeretnénk azokat a fiatalokat is megszólítani, akik nem feltétlen tagjai hivatalos szervezeteknek. A kezdeményezések köz– és nyilvános tereken valósulnak majd meg, a részvételnek pedig ingyenesnek kell lennie (nem kérhető belépőjegy).

Az idei kiadás koncepciója a ‘Sepsiszentgyörgy Plusz’, amely a fiatalok részvételét kívánja szorgalmazni mindenben, ami a helyi közösség fejlesztését jelenti, különös hangsúlyt fektetve a város számára aktuális kihívásokra is.

• Plusz Helyek: sepsiszentgyörgyi terek azonosítása és kulturális felpezsdítése, ugyanakkor meglévő terek olyan irányú újra gondolása, amely által ezek új funkciót nyerhetnek, akár csak időlegesen is.
• Plusz Témák: olyan témák, ötletek és kezdeményezések köztudatba helyezése, amelyek újdonságot hoznak a szentgyörgyi közösségek életébe, vitát és konstruktív ötletcserét gerjesztenek. Az újszerűség állhat akár a témában, vagy annak felvetésében is.
• Plusz Tapasztalat: olyan kezdeményezések, amelyek a helyi közösségek tagjainak felnőtté válási folyamatát helyezik előtérbe, fiatal kortól kezdve mindaddig, amíg a város aktív lakosaivá válnak (elsősorban gyerekek és fiatalok).
• Plusz Sztorik: az egyéni történetek kiemelése és hangsúlyozása, amelyek a város változatosságára és multikulturalitására mutatnak rá, illetve az emberei kapcsolatokra.
• Plusz Kapcsolat: a távol és itthon levő sepsiszentgyörgyiek kapcsolatának erősítése, a hazajövés motivációjának erősítése.

A kezdeményezéseket március 4. és március 31. között lehet benyújtani a comonsepsi.ro online felületen. A technikai ellenőrzés után a közönségszavazásra várhatóan április 19. és május 19. között kerül sor, a kezdeményezések pedig június és november között valósulnak meg.

INNOVATORY

Az INNOVATORY célja egy olyan kompetenciafejlesztő program megvalósítása, amely hozzásegíti a középiskolás diákokat ahhoz, hogy adott társadalmi kihívásokat azonosítsanak, illetve új, innovatív megoldásokat dolgozzanak ki tanárok segítségével.

A programban nagy hangsúlyt kap a csapatmunka, a kritikus gondolkodás, az empátia, a megoldásorientált tervezés, a konstruktív kommunikáció, a csapat iránti tisztelet, a célcsoport és érintettek körére fókuszálás. Mindezek számára a Design Thinking módszertana nyújt átfogó szakmai keretet.

Az INNOVATORY keretében a diákcsapatokkal dolgozó tanárok is képzésben részesülnek a Design Thinking módszertanával kapcsolatban. A munka heti rendszerességű találkozókon zajlik, amelyeken a diákok csapatban beazonosítanak egy problémát, hiányosságot, majd megoldásokat javasoknak ezekre, és el is készítik a megoldás prototípusát, amelyet tesztelnek és szükség szerint alakítanak. A végső cél nem feltétlenül az, hogy konkrét, életbe léptethető megoldások szülessenek, hanem a folyamat maga: a kreatív gondolkodás, a társadalomban, a városban fellelhető problémák beazonosítása és megközelítése, a közös munka, az ötlet ellenőrzése. A folyamat végén a diákok nyilvánosan is bemutatják a prototípusaikat.

Az INNOVATORY első kiadása Kolozsváron zajlott 10 középiskola 119 diákjának részvételével.

A Com’on Sepsiszentgyörgy és az INNOVATORY Sepsiszentgyörgy támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*