Home > Sajtóközlemények > Urban Youth Circle Nagybányán

Új, nagyszabású program elindításával folytatódik a nagybányai ifjúsági szféra fejlesztési folyamata: az Urban Youth Circle (Városi Ifjúsági Kör) cíművel, amelyben Nagybánya Ifjúsági Fejlesztési Stratégiája 2018-2025 között, valamint a Nagybánya 2030 koncepció kerül kidolgozásra. A folyamat célja, hogy megmozgassa a fiatalokat és más döntéshozókat, strukturált párbeszédre és konzultációra épülő események által, annak érdekében, hogy fény derüljön a valós igényekre, szükségletekre, és hogy az érintett feleket felelős döntések meghozatalára késztessék.

A PONT Csoport és a Máramarosi Ifjúsági Civil Szervezetek Föderációja – FONT MM, Nagybánya polgármesteri hivatalával partnerségben indítja el a The Urban Youth Circle programot. A program célja, hogy Nagybánya mintát szolgáltasson a közép- és hosszútávú várostervezés tekintetében. A kezdeményezők különleges hangsúlyt fektetnek majd a részvételi mechanizmusokra, bevonják a fiatalokat, szem előtt tartva az Európai Unió ifjúsági céljait és a fenntartható fejlődési céljait.

Az Urban Youth Circle támogatója az Erasmus+ KA3-Strukturált párbeszéd folyamat. Ezen kategória projektjei a strukturált párbeszéd, mint eszköz használatát szorgalmazzák az ifjúság körében, hogy a fiatalok kifejezhessék véleményüket az európai szintű ifjúságpolitikák kidolgozásával és gyakorlatba ültetésével kapcsolatban, a döntéshozókkal együttműködve.

Az új koncepció aktualitását az is adja, hogy Nagybánya 11 másik város mellett az Európa Ifjúsági Fővárosa 2022 címre pályázik. A pályázat ugyancsak az Urban Youth Circle koncepcióra alapul, és olyan eredeti, innovatív programot tartalmaz, amely a fenntarthatóság témáját veti fel városi és regionális összefüggésekben, a fiatalok részvételére összpontosítva. A fenntarthatóság önmagában összetett fogalom és számos tényezőt foglal magába, különösen amikor városokról beszélünk: tartalmazza a város forrásainak hatékony felhasználását, a lakosság életminőségét, a társadalmi inklúziót és sok mást.

A következő konkrét tevékenységekre kerül sor a programban:

o Urban YouthCamp Nagybánya (2019. március 9-10.) – A helyi facilititátorok képzése, amelyre 16-29 éves fiatalok február 22-ig jelentkezhetnek (a teljes felhívás a Baia Mare 2022 Facebook-oldalon található)
o Fiatalok Nagybányáért (2019. március 22.) – Konzultáció fiatalokkal 13 helyi középiskolában egyidőben.
o Legyél Nagybányán (2019. április 25.) – Fiatalok hazahívása húsvét előtt
o Nagybányán vagyunk (2019 május 8.) – Konzultáció a helyi döntéshozókkal
o Körvonalazd Nagybányát (2019. május 30-31.) – Tematikus konzultációk adott prioritások mentén.
o Nagybánya 2030 konferencia (2019. június 6.) – Gondolatgyakorlat a jövőről.
Nagybánya Helyi Tanácsának rendkívüli tanácsülése (2019. június 27.) – Az ifjúsági stratégia elfogadása.

„Nagybánya képes jelentős lépéseket tenni a fenntartható városfejlesztés irányába, és ezt a fiatalokon keresztül valósíthatja meg. Ez a projekt, a Városi Ifjúsági Kör és a tervezett tevékenységek és események mind arra jelentenek esélyt, hogy a város folytassa a fiatalokba való befektetést, de leginkább megértheti ennek a generációnak az igényeit, és olyan hosszútávú megoldásokat fejleszthet ki, amelyek a demográfiai tendenciákat is megfordíthatják. Mindezek felett szilárdan hiszem, hogy ez a projekt innovációt fog eredményezni, és még egy érvet jelent amellett hogy Nagybánya az Európa Ifjúsági Fővárosa 2022 cím várományosa lehessen. Sokan vélik úgy, hogy Nagybánya nem érdemli meg. Én azt gondolom, a címet nem érdemre adják, hanem a jelenlegi helyzet helyes megértésére, illetve arra, hogy a fiatalokkal közösen megfogalmazódnak olyan válaszok és megoldások, amelyek által ők is megtalálják a helyüket a nagybányai társadalomban” – emelte ki Farkas András projektkoordinátor, a PONT Csoport stratégiai igazgatója.

“Az Urban Youth Circle még tovább viszi azt az elképzelésünket, hogy Nagybánya barátságosabb város legyen a fiatalok számára, és azt tűzi ki célul, hogy minden lakos számára barátságosabb legyen, a fiatalok bevonása által. A legfontosabb, amit a Nagybánya Románia Ifjúsági Fővárosa programból megtanultunk, hogy a fiatalok nagyszerű erőforrást jelentenek. Nekünk csak meg kell teremtenünk azokat a kereteket, amelyek között fejlődni tudnak, felfedezni és kihasználni a képességeiket” – nyilatkozta Dani Orza, a FONT MM elnöke.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*