Home > Sajtóközlemények > Játszva tanulni, közösen ötletelni, történeteket keresni – három új projekt a Kastély Erdélyben programban

Három új projekt indult a Kastély Erdélyben program keretében, amely az erdélyi kastélyok revitalizációját szolgálja 2015 óta, a kastélyok hosszútávú fenntarthatóságára keres megoldásokat, illetve ezen épületek és a helyi közösségek szerves kapcsolatát igyekszik megerősíteni, népszerűsíteni változatos projektek, rendezvények, szakértői hálózat és pályázatok által.

Az EduKASTÉLY projektben 12 interaktív játék készül, amelyek segítségével a 4-12 évesek játékosan kerülhetnek közelebb az erdélyi kastélyok történetéhez. A szeptemberben megrendezendő III. Kastély FORMULA táborban a marosvécsi Kemény-kastély fenntartható fejlesztéséről, hasznosíthatóságáról gondolkoznak együtt különböző szakterületek szakértői. A Kastély Erdélyben: History is Our Story pedig egy interaktív webdokumentumfilm elkészítését tűzte ki célul három kastély bemutatásával.

Mindhárom projekt a romániai Országos Kulturális Alap (AFCN) támogatásával valósul meg.

EduKASTÉLY – játszva tanulni az erdélyi kastélyok történetéről

A Kastély Erdélyben programnak mindig is egyik célja volt az erdélyi kastélyok és kúriák népszerűsítése, történetük megismertetése, a közösség életében betöltött szerepük kiemelése. Az ismeretterjesztés egyik fő célközönségét pedig éppen azok a gyerekek alkotják, akik szüleikkel, tanáraikkal meglátogatják Erdély kastélyait, közülük is az a korosztály, amelynek érdeklődését interaktív, izgalmas játékokkal lehet leginkább felkelteni.

Az EduKASTÉLY projekt ezért 12 olyan játékot fejleszt, amelyek segítségével a 4-12 éves gyerekek játékos úton szerezhetnek értékes információkat mind az egyes kastélyokról, ahol ezeket kipróbálhatják, mind pedig azokról a történelmi korokról, emberekről, életstílusról, amelyek részei a kastélyok történetének. Élményalapú tanulást kínálnak ezek a játékok, a gyerekek pedig egy kis időre maguk is belecsöppenhetnek az adott korok világába.

A projektben négy játéktípus szerepel, mindegyikből 3-3 játék készül. A konstruáló játékok leginkább a kisebbeknek okoznak örömöt, de a rajtuk elrejtett információk lehet még a szüleiknek is érdekesek lehetnek. Az értelemfejlesztő szabályjátékok leginkább a kisiskolásokat (és szüleiket) célozzák. A szenzoriális játékok bekapcsolják a gyerekek tapintó és szagló érzékeit; minél több érzékszerv vesz részt a tanulásban, annál inkább elmélyül az új ismeretanyag. A logikai játékok pedig örömet okoznak mindkét korosztálynak, hiszen a feladatmegoldásához egyéni (vagy csoportos) következtetések révén érnek el.

A játékok természetes anyagokból (fa, homok, víz, kő) készülnek. A képi világ megtervezésében és modernizálásában nagy hangsúly kerül a fennmaradt történelmi, stílustörténeti és egyéb hagyatékokra.

Minden játék három nyelvre – magyar, román, angol – optimalizálva készül el. A játékok 2018 ősze folyamán kerülnek bemutatásra, különböző, kastélyokban szervezett eseményeken.

Kastély FORMULA tábor 3.0 – fejlesztési modellek: a marosvécsi Kemény-kastély

A Kastély Erdélyben program szeptember 10. és 16. között szervezi meg a harmadik Formula interdiszciplináris műhelytábort. A táborban ezúttal az irodalmi és történelmi vonatkozásokban gazdag marosvécsi Kemény-kastély hosszútávú fenntarthatóságára és közösségi felhasználására fognak javaslatokat megfogalmazni és kidolgozni a különböző szakterületeken tanuló és dolgozó fiatalok.

A műhelytábor célja az, hogy összehozza ezeket a fiatalokat, hogy minél több nézőpontból világítsanak rá egy lehetséges megoldásra, együtt gondolkodjanak és együtt tervezzenek. A résztvevők a táborban kamatoztatni tudják készségeiket, szerteágazó tudásukat, és megtanulják ötleteiket innovatív és hatékony megoldássá, szolgáltatássá formálni.

A FORMULA tábor a design thinking tervezés-módszer segítségével kreatív, innovatív megoldások kidolgozását tűzi ki célul. A résztvevők szakértő csoportvezetők irányításával fognak eljutni a probléma megfogalmazásától a tervezésen át egészen a megvalósításig.

A tábor végén, szeptember 15-én nyílt napon fogják bemutatni a résztvevők az eredményeiket.

A tábor ingyenes, 30 résztvevőt tud fogadni, akik számára a szakmai programokon kívül szállást és napi 3 étkezést biztosítanak a szervezők. Legfeljebb 30 éves fiatalok jelentkezését várják augusztus 31., péntek 21:00 óráig, a résztvevők szeptember 3-ig kapnak visszajelzést. További részletek és jelentkezés a Facebook-eseményben.

A Kastély Erdélyben program korábban a gyalui Rákóczi-Bánffy várkastélyban és az olaszteleki Daniel-kastélyban szervezett FORMULA tábort.

Kastély Erdélyben: History is Our Story – interaktív webdokumentumfilm készül három erdélyi kastélyról

A History is Our Story egy kétéves stratégiai projekt, amelynek elsődleges célja három különleges erdélyi kastély és közösség helyzetének, lehetőségeinek bemutatása egy többszörösen is kísérleti módszer segítségével. A három kastély helyzete földrajzilag, történetileg és jövőképének szempontjából is különleges: a Bonyha-Erzsébetváros-Erdőszentgyörgy földrajzi háromszögében három egyedi történet bontakozik ki, a főszereplők pedig az egyes települések meghatározó pontjai, a kastélyok és a helyi közösségben betöltött szerepük.

A webdokumentumfilm a bonyhai Bethlen-kastély, az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és az erzsébetvárosi Apaffy-kastély, valamit a három közösség történeteire épül. Azonban a történetek megtalálása, megírása, felvétele és tálalása önmagában is kihívást jelent. A Kastély Erdélyben program arra vállalkozik, hogy Felméri Cecília kolozsvári filmrendező művészi víziójának segítségével megkeresse ezeket a történeteket. Ősztől interdiszciplináris szakértői csapattal elindul az ismerkedési, kutatási folyamat, és mivel a kamera már itt végig pörögni fog, a kutatás is a történet szerves részévé válhat. A talált történetek pedig majd a rendező kezében dokumentumfilmmé alakulnak, majd pedig egy interaktív weboldalba ágyazva keresik azt a közönséget, aki segít ezeket a történeteket továbbgondolni, továbbépíteni.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*