Home > Sajtóközlemények > Kolozsvári tanárok jelentkezését várják a most induló INNOVATORY programba

Kolozsváron indul el először az INNOVATORY című, iskolásokat bevonó projekt, első lépésként egy felhívással kolozsvári tanárok irányába, akik facilitátorként részt vennének a projektben.
A PONT Csoport által kezdeményezett és lebonyolított INNOVATORY (Fiatal Társadalmi Innovátorok) projekt célja egy olyan kompetenciafejlesztő program megvalósítása, amely hozzásegíti a kolozsvári középiskolás diákokat ahhoz, hogy adott társadalmi kihívásokat azonosítsanak, illetve új, innovatív megoldásokat dolgozzanak ki közösségi facilitátorok (tanárok) hathatós segítségével.

A program a következő elvi és módszertani eszközökre épül: csapatmunka, kritikus gondolkodás, empátia, megoldásorientált tervezés, konstruktív kommunikáció, csapat iránti tisztelet, célcsoport és érintettek körére fókuszálás. Mindezek számára a Design Thinking módszertana nyújt átfogó szakmai keretet. Az INNOVATORY 2018 decemberéig zajlik, és a facilitátorok képzését, a munkacsoportok működését, egy SpeakOut típusú eseményt, egy több szinten alkalmazható modell kidolgozását és ennek disszeminációját foglalja magába.
A felhívás olyan tanároknak szól, akik kolozsvári elméleti vagy szaklíceumokban, illetve szakkollégiumokban tevékenykednek, és akik diákjaikkal már folytatnak valamilyen tanórán kívüli (extrakurrikuláris) tevékenységet, ugyanakkor nyitottak a diákokkal való együttműködés újfajta módszereinek elsajátítása iránt mind általánosan, mind specifikusan e projekt keretében.

Az INNOVATORY első kiadásának keretében 12 tanárt választanak ki, akik jelenleg is tevékenységet folytatnak Kolozsvár elméleti líceumaiban, illetve szakközépiskoláiban. Minden kiválasztott tanár három, 3-5 fiatalból álló csapatot azonosít azokban a tanintézményekben, ahol oktatói tevékenységet fejt ki, majd ezekkel a csapatokkal járja végig azt a társadalmi innovációs folyamatot, amelyek gyakorlati megoldásokat dolgoznak ki társadalmi kihívásokra. Ezeket egy nyilvános esemény keretében is bemutatják, amelyen többek között közintézmények és az üzleti szektor képviselői is részt vesznek.

A kiválasztott facilitátorokkal az együttműködés 2018. szeptember-november időszakra terjed ki. A teljes időszakra a javadalmazás nettó 1000 lej, amelyet az érintettek szerződéses forma keretében kapnak meg.
A teljes felhívás minden részletével, közöttük a kiválasztási kritériumokkal, valamint a jelentkezési űrlap a www.innovatory.ro címen érhető el. Jelentkezési határidő: 2018. június 24., 23:59.

*
A PONT Csoport egy 2009-ben létrejött szakértői szervezet, amely a társadalmi részvétel, vállalkozás és kultúra révén kialakuló társadalmi innováció területén fejti ki tevékenységét, kiemelt hangsúlyt fektetve a fiatalokra és a digitális eszközök használatára. A PONT csoport keretprogramok és specifikus projektek révén fejti ki tevékenységét helyi, regionális, országos és európai szinten egyaránt. A PONT Csoport bázisa Kolozsvár, Erdély, Románia, Európa.
A PONT Csoport egyebek mellett a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa pályázat ötletgazdája és koordinátora, valamint a Com’On Kolozsvár (ifjúsági részvételi költségvetés) program kezdeményezője és szakmai partnere.
Az INNOVATORY kolozsvári 2018-as kiadását Kolozsvár Önkormányzata és Helyi Tanácsa támogatja vissza nem térítendő támogatási programja révén. A projekt a Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség partnerségével valósul meg.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*