Home > Hírek > KASTÉLY ERDÉLYBEN – NORVÉG-ROMÁN EGYÜTTMŰKÖDÉS: KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS A KASTÉLYOK REVITALIZÁCIÓJA ÉRDEKÉBEN

Az erdélyi kastélyok revitalizációját szolgáló projekteknek továbbra is az aktuális társadalmi-gazdasági problémákra megoldást kínáló lehetőségekre kell fókuszálniuk. A Norvégia, Izland és Liechtenstein államok által biztosított vissza nem térítendő támogatások pedig a 2021-gyel bezáródó következő pályázati ciklusban is kínálnak erre egy sor lehetőséget – nemcsak az épített örökség konzerválása területén, hanem olyan más pályázati prioritási pillérek mentén is, mint a társadalmi integráció, közösségépítés, önkéntesség és a fiatalok bevonása.
A PONT Csoport a 2017-2021-es pályázati ciklusban a Kastély Erdélyben program keretében több mint 100.000 euró értékű támogatást szeretne lehívni Norvég és EGT Alapokból. Az előző támogatási periódusban elnyert összeget a PONT Csoport a Kastély Erdélyben program kidolgozására, illetve az erdélyi kastélyok és kúriák fenntartható revitalizációját szolgáló akciótervek kidolgozására fordította.

Ugyancsak Norvég Alapokból, egy kiegészítő támogatás révén a Kastély Erdélyben program keretében, a PONT Csoport munkatársai 2017 szeptemberében egy tanulmányi látogatáson vettek részt Norvégia fővárosában, Oslóban. A tanulmányút partnere az INTBAU Scandinavia volt. Ennek a szervezetnek az egyik projektje a PONT Csoport és a támogatást biztosító államok (Norvégia, Izland és Liechtenstein) közötti kétoldalú kapcsolatok létrejöttét hivatott segíteni.

Az INTBAU Scandinavia (Hagyományos Építészet és Városi Fejlesztés Nemzetközi Hálózata) egy olyan szakmai hálózat, amelynek tagjai különböző skandináv államokban élő akadémikusok, szakértők, közösségi vezetők, stb. a tradicionális építészet és dizájn népszerűsítésével foglalkozik. Az INTBAU Scandinavia közvetlenül segített többek közt a nemrég felújított miklósvári Kálnoky-kastély (Kovászna megye) restaurálásában is.
A látogatás során a PONT Csoport képviselői találkoztak Terje Nypan-nal és Desire Hopen Standal-lal, a Norvégia Kultúráért és Klímáért Felelős Minisztériumának keretén belül működő Kulturális Örökség Igazgatóságának képviselőivel. Ez az Igazgatóság felel a Norvég és EGT Alapoknak örökségvédelmi területének koordinálásáért. Az a tény, hogy ez az igazgatóság a Klímáért Felelős Minisztérium keretében működik, mutatja, hogy a norvégok az épített örökséget a környezet szerves részeként kezelik. Az Igazgatóság munkatársaival való találkozás lehetőséget biztosított arra, hogy a Kastély Erdélyben programot és annak eredményeit direkt módon ismertessük a támogatóval.

Találkozó – Meeting – Directorate for Cultural Heritage, Ministry of Enviroment and Climate és INTBAU Scandinavia
Az EGT Alapok és Norvégia Kulturális Örökségért Felelős Igazgatósága a Román Kulturális Minisztériummal együttműködve azon dolgoznak, hogy a romániai és norvég kulturális szektorok közötti kétoldalú együttműködések megerősödjenek. A norvég intézmények stratégiai szerepet töltenek be a programok megtervezésében és lebonyolításában, az Igazgatóság ezen felül a partnerségben létrejövő projekteket is facilitálja. Románia és az EGT Alapokat biztosító országok közötti jelenlegi megállapodás a 2014-2021-es támogatási ciklusra szól – ezek a programok már lebonyolítás alatt vannak.

A találkozón a PONT Csoport és az INTBAU Scandinavia munkatársait a Romániában jelenleg futó programokról, ezek nehézségeiről tájékoztatták – a nehézségekről egy memót is kaptak -, illetve a PONT Csoport képviselői maguk is beszámoltak a Norvég Alapokból támogatott Kastély Erdélyben projekt lebonyolítása során tapasztaltakról, valamint az elért eredményekről is szó esett.

A látogatás során a PONT Csoport törekedett arra, hogy más szakmai kapcsolatokat, együttműködéseket is kialakítson, éppen ezért a Norges Vel (vidéki gazdasági fejlesztés, közösségépítés, illetve a privát szektor társadalmi felelőssége témák kapcsán), Norvégia Ifjúsági Tanácsa (az ifjúság bevonása a kulturális örökség revitalizációs folyamatába kapcsán), a helyi UNESCO, a Norvég Kulturális Örökségkutatási Intézet (NIKU), illetve a Hedmark Egyetem képviselőivel is találkoztak.

A PONT Csoport több intézménnyel is megállapodott abban, hogy olyan közös projekteket fognak majd kezdeményezni, amelyekben a norvég szervezeteknek konkrét, explicit szerepe lesz, ezáltal közép- és hosszútávon is fenntartható együttműködéseket hozva létre, amelyek a tervezett támogatási források elnyeréséhez szükségesek. Ennek értelmében, nemcsak a kulturális örökségvédelem területén dolgoznak majd ki közös projekteket, hanem más doméniumokban is, amelyeket szintén támogatnak EGT Alapokból, mint például: társadalmi-gazdasági fejlesztés, társadalmi kohézió, ifjúsági és vidéki vállalkozásfejlesztés területein. Ezeknek a változatos partneri együttműködéseknek köszönhetően lesz majd lehetséges pályázati támogatásokat szerezni azon erdélyi vidékek és közösségek fejlesztésére, amelyek területén vagy környezetében társadalmilag és gazdaságilag értékesíthető kastélyok és kúriák találhatóak.

A látogatás során lehetőségünk volt továbbá néhány sikeres kezdeményezésnek a megtapasztalására is, amelyek szintén a norvég kulturális örökség revitalizációját szolgálják, többek közt meglátogattuk az Akerhus-kastélyt, a Norvég Kultúrtörténeti Múzeumot és részt vettünk a Kultúra Éjszakája című rendezvényen, amely szeptember 15-e este zajlott a főváros különböző helyszínein. Ezeknek az intézményeknek, illetve rendezvényeknek a működési modellje jó példaként fog szolgálni a Kastély Erdélyben program keretében megszervezendő hasonló kezdeményezések számára a 2018-2021-es periódusban, mint például az Erdélyi Kastélyok Nyílt Napja, a Kastély Erdélyben Koalíció valamely tagjának revitalizációs projektje, illetve olyan közösségfejlesztési projektek esetében is, ahol a kastélyoknak nemcsak a konzerválása biztosított, hanem annak társadalmi-gazdasági katalizációs szerepére esik a hangsúly.

A Kastély Erdélyben program egyik alappillére a helyi és regionális közösségépítés, amelyre az elkövetkezendőkben még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni. Ez a típusú közösségépítés a kulturális örökség védelmét szolgálja, ugyanakkor az aktív közösségi részvétel, helyi vállalkozásfejlesztés és kulturális fejlődés által társadalmi innovációhoz vezet. Az épített örökség védelme ma a XXI. századi társadalmi igényeknek megfelelő kell legyen.
A tanulmányút a Kastély Erdélyben program keretében a Norvég és EGT Alapokból valósult meg. Ezt a finanszírozási mechanizmust a Román Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztérium Projektmenedzsment Osztálya bonyolítja le. A Kastély Erdélyben program az EGT Alapokból a Kulturális és Természeti Örökség Megőrzése és Revitalizációja Program keretében 340.782,43 lejes támogatásban részesült. A tanulmányútra pedig a Kétoldalú Kapcsolatok Építését szolgáló támogatási mechanizmus révén további 4000 euró támogatást kapott a PONT Csoport.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*